บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th
  • รับส่งเอกสารด่วน
  • รับส่งเอกสารด่วน
  • รับส่งเอกสารด่วน
  • รับส่งเอกสารด่วน

รับส่งเอกสารด่วน

ประวัติ บริษัท วิ่ง สู้ ฟัด จำกัด และ บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวิรี่ จำกัด 
 

ทางเรา เริ่มต้นเมื่อปี 2539 โดยดำเนินธุรกิจด้าน การบริการรับ-ส่งเอกสาร ด้วยทีมงานเล็ก ๆ เพียง 4-5 คน ภายใต้การนำทีมของ นาย สัญญา สุทธิสุข หลังจากนั้น บริษัทได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีลูกค้าใช้บริการมากขึ้น เป็นผลให้ทางเราจึงต้องขยาย กิจการ โดยจัดตั้ง เป็น บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวิรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2544 ทะเบียนเลขที่ (4) 188/2544 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยให้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ รับ-ส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์ มีพนักงานกว่า 50 คน และปี 2557 ทางเราได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบริษัท โดยจัดตั้ง บริษัท วิ่ง สู้ ฟัด จำกัด ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ทะเบียนเลขที่ 0105557069649 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยเน้นธุรกิจบริการทางด้านรับ – ส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์ด่วน และขนส่งทั่วไป ศูนย์สั่งการ ตั้งอยู่เลขที่ 126/214 ซอยรามอินทรา 40 แยก 8 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

 

 

การทำงานของบริษัท เน้นที่ความรวดเร็ว การบริการที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและค่าบริการที่ประทับใจ โดยพนักงานทุกคนของทางเรา จะกระจายอยู่ทั่วทั้ง กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เช่น สาทร บางรัก ปทุมวัน พญาไท ลาดพร้าว วัฒนา วังทองหลาง เป็นต้น เพื่อให้ท่านสามารถเรียกใช้เราได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา ท่านสามารถติดต่อเข้ามายังศูนย์สั่งการ และศูนย์สั่งการจะถ่ายทอดคำสั่งไปสู่ พนักงานที่อยู่ ใกล้ท่าน มากที่สุด เพื่อให้เอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ ส่งถึงผู้รับ ทันตามกำหนดเวลาที่ท่านต้องการ

 

ฝ่ายบริการลูกค้า

คุณอรทัย นนท์เต

คุณกาญจนา วงศ์ตะลา

คุณธรณ์ธันย์ จันทะคัต
 

ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง

คุณสมศักดิ์ เหล็กเพชร

กรณีขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อคุณสัญญา สุทธิสุข (กรรมการผู้จัดการ)

 

บริษัท วิ่ง สู้ ฟัด จำกดั และ บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสให้บริการกับธุรกิจของท่านในโอกาสอันใกล้นี้