บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

แบบขนย้ายทั่วไป รถกระบะตู้ทึบ


แบบขนย้ายทั่วไป รถกระบะตู้ทึบ

แบบขนย้ายทั่วไป โดยรถกระบะตู้ทึบ

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 400 บาท

(0 - 200 กม.) + 15 บาท / กม.

(201 - 300 กม.) + 13 บาท / กม.

(301 กม. ขึ้นไป) + 12 บาท / กม.

- น้ำหนักไม่เกิน 1000 กก.

- ขนาดไม่เกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 180X180X180 ซม.

- บริการยกสินค้าขึ้นลงจากรถ ณ จุดจอดรับ-ส่งสินค้าเท่านั้น

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป - กลับ คิดเพิ่ม 25%

- บริการช่วยขนของโดยคนขับ คิดเพิ่ม 300 บาท

- บริการช่วยยกโดยคนขับ และผู้ช่วย รวม 2 คน คิดเพิ่ม 600 บาท

- ค้างคืน คิดเพิ่ม 300 บาท

- จุดต่อเนื่อง คิดเพิ่ม 100 บาท/จุด

- กรณีมีการรอ ทุก 1 ชั่วโมง คิดเพิ่ม ชั่วโมงละ 100 บาท

หมายเหตุ : พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ )

- ราคานี้ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่าง ๆ (เบิกตามบิล)

อัตราค่าล่วงเวลา

ตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00 น. คิดเพิ่ม 200 บาท / จุด

กรณียกเลิกงาน

- คิด 400 บาท (เมื่อพนักงานไปถึงหน้างานแล้ว)

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)