บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

แบบที่ 1 แมสเซนเจอร์เหมารายวัน


แบบที่ 1 แมสเซนเจอร์เหมารายวัน

แบบที่ 1 แมสเซนเจอร์เหมารายวัน

 

1. บริการ รับ - ส่งเอกสารทั่วไป (จำนวนงานไม่เกิน 8 จุด/วัน)

2. พื้นที่ปฏิบัติงานภายในกรุงเทพเท่านั้น

3. รับงานวันละ 1 รอบ เวลารับงาน 08.30 - 09.30 น.

- หรือตามผู้ว่าจ้างกำหนด และคืนงานภายในวัน

4. วันปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์

- หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

5. ราคาเหมาต่อวัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง ไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)