บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

แบบที่ 2 แมสเซนเจอร์เหมารายวัน


แบบที่ 2 แมสเซนเจอร์เหมารายวัน

แบบที่ 2 แมสเซนเจอร์เหมารายวัน

 

1. บริการ รับ - ส่งเอกสารทั่วไป

2.พื้นที่ปฏิบัติงานภายในกรุงเทพ

- และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)

3.รับงานวันละ 1 รอบ เวลารับงาน 08.30 - 09.30 น.

- หรือตามผู้ว่าจ้างกำหนด และคืนงานภายในวัน

4. วันปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์

- หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

5. ราคาเหมาต่อวัน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง ไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)