บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

แบบที่ 2 โดยรถ 5 ประตู


แบบที่ 2 โดยรถ 5 ประตู

แบบที่ 2 โดยรถ 5 ประตู

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 200 บาท

(1 - 100 กม.) + 14 บาท / ก.ม.

(101 ก.ม.ขึ้นไป) + 13 บาท / ก.ม.

- น้ำหนักไม่เกิน 0 - 100 ก.ก.

- ขนาดไม่เกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 100X100X80 ซ.ม.

- บริการยกสินค้าขึ้นลงจากรถ ณ จุดจอดรับ-ส่งสินค้าเท่านั้น

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป - กลับ  คิดเพิ่ม 20 %

- จุดต่อเนื่อง คิดเพิ่ม 100 บาท / จุด

- บริการช่วยขนของโดยคนขับ  คิดเพิ่ม 100 บาท

- กรณีมีการรอ  ทุก 1 ชั่วโมง  คิดเพิ่ม ชั่วโมงละ 100 บาท

  หมายเหตุ : พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ

- ราคานี้ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่าง ๆ (เบิกตามบิล)

อัตราค่าล่วงเวลา

  ตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00 น. คิดเพิ่ม 100 บาท / จุด

กรณียกเลิกงาน

- คิด 200 บาท (เมื่อพนักงานไปถึงหน้างานแล้ว)

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)