บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

แบบที่ 3 โดยรถกระบะแคป/รถสี่ประตู


แบบที่ 3 โดยรถกระบะแคป/รถสี่ประตู

แบบที่ 3 โดยรถกระบะแคป/รถสี่ประตู

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการเริ่มต้น 300 บาท

(1 - 100 ก.ม.) + 14 บาท / ก.ม.

(101 ก.ม.ขึ้นไป) + 13 บาท / ก.ม.

- น้ำหนักไม่เกิน 0 - 200 ก.ก.

- ขนาดไม่เกิน (กว้างxยาวxสูง) 150x150x150 ซ.ม.

- บริการยกสินค้าขึ้นลงจากรถ ณ จุดจอดรับ-ส่งสินค้าเท่านั้น

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป – กลับ คิดเพิ่ม 20 %

- จุดต่อเนื่อง คิดเพิ่ม 150 บาท / จุด

- บริการช่วยยกโดยคนขับ คิดเพิ่ม 150 บาท

- ค้างคืน คิดเพิ่ม 300 บาท

- กรณีมีการรอ ทุก 1 ชั่วโมง คิดเพิ่ม ชั่วโมงละ 100 บาท

  หมายเหตุ : พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ 

- ราคานี้ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่าง ๆ (เบิกตามบิล)

อัตราค่าล่วงเวลา

  ตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00 น. คิดเพิ่ม 100 บาท / จุด

กรณียกเลิกงาน

- คิด 300 บาท (เมื่อพนักงานไปถึงหน้างานแล้ว)

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)