บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

แบบเรียกรถ-เดินทาง


แบบเรียกรถ-เดินทาง

บริการเรียกรถ-เดินทาง

 

อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 150 บาท

  (0-30 ก.ม.) + 12 บาท / ก.ม.

  (31 ก.ม. ขึ้นไป) + 11 บาท / ก.ม.

กรณียกเลิกงาน

- คิด 150 บาท (เมื่อรถไปถึงที่จุดเรียกแล้ว)