บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าธุรกิจ


โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าธุรกิจ

แบบที่ 1 เสนอราคาโดยแมสเซนเจอร์

 

บริการรับ – ส่งเอกสาร

- เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

- หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

พื้นที่ปฏิบัติงาน

1. กรุงเทพมหานคร 50 เขต (เหมาจุดละ 160 บาท)

2. ปริมณฑล 3 จังหวัด (เหมาจุดละ 210 บาท)

- จังหวัดนนทบุรี

- จังหวัดปทุมธานี

- จังหวัดสมุทรปราการ

อัตราค่าบริการเสริม

- ไป – กลับ คิดเพิ่ม 110 บาท/จุด

- กรณีมีการรอ ทุก 30 นาที คิดเพิ่ม 50 บาท/จุด

หมายเหตุ : พนักงานจะโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการรอ )

- สั่งงานล่วงหน้า 1 วัน

- ราคานี้ยังไม่รวมค่าจอดรถ ตามอาคารต่าง ๆ (เบิกตามบิล)

- น้ำหนักเกิน 10 ก.ก. คิดเพิ่ม 100 บาท/จุด

- ขนาดเกิน (กว้าง X ยาว X สูง) 30X30X30 ซม. คิดเพิ่ม 100 บาท/จุด

- จุดต่อเนื่องในบริษัทเดียวกันหรือตึกเดียวกัน คิดเพิ่ม 60 บาท

- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ : รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

- เครดิต 7 วัน

- วางบิลวันที่ 1 – 3 ของเดือน